Visoka ekonomska škola strukovnih studija
Peć u Leposaviću

Ekonomski signali

Početna strana

Redakcioni odbor

  Prof. dr Aleksej Appolinarevic Šuls,
  Fakultet za rad i socijalne odnose (Atiso), Univerzitet u Moskvi

  Prof. dr Miljana Barjaktarović,
  Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Alfa BK Univerzitet, Beograd

  Prof. dr Petar Veselinović,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

  Prof. dr Borče Davidovski,
  Pravni fakultet, Justinijan I, Univerzitet Svetog Ćirila i Metodija, Skoplje

  Prof. dr Dejan Dašić,
  Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Alfa BK Univerzitet, Beograd

  Doc. Dr Nebojša Denić,
  Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Prištini

  Prof. dr Ćemal Doličanin,
  professor emeritus, Državni univerzitet u Novom Pazaru

  Prof. dr Veroljub Dugalić,
  Udruženje banaka Srbije, Beograd

  Prof. dr Nebojša Đokić,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Prištini

  Prof. dr Jadranka Đurović Todorović,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu

  Prof. dr Aleksandar Živković,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

  Mr Dejan Jovanović,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

  Doc. dr Nenad Kojić,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Prištini

  Prof. dr Novak Kondić,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banja Luci

  Prof. dr Bojan Kocić,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

  Prof. dr Safet Kurtović,
  Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerzitet u Travniku

  Prof. dr Srećko Milačić,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Prištini

  Prof. dr Radovan Pejanović,
  Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u NovomSadu

  Darina Prokhorova,
  National Academy of Management, Kijev

  Prof. dr Borislav Radević,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Prištini

  Prof.dr Gojko Rikalović,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

  Doc. dr Sandra Stojadinović Jovanović,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

  Prof. dr Slaviša Trajković,
  Ekonomskifakultet, Univerzitet u Prištini