Visoka ekonomska škola strukovnih studija
Peć u Leposaviću

Ekonomski signali

Početna strana

Redakcioni odbor

  Prof. dr Miljana Barjaktarović,
  Visoka poslovna škola strukovnih studija "Radomir Bojković", Kruševac

  Prof. dr Nada Vignjević Đorđević,
  Državni Univerzitet u Novom Pazaru

  Prof. dr Milka Grbić,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

  Prof. dr Marina Gregorić,
  Sveučilište Sjever, Koprivnica, Republika Hrvatska

  Prof. dr Dejan Dašić,
  Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Univerzitet Alfa, Beograd

  Prof. dr Veroljub Dugalić,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

  Prof. dr Aleksandar Đokić,
  Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Prištini

  Prof. dr Marina Đorđević,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu

  Prof. dr Jadranka Đurović Todorović,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu

  Prof. dr Aleksandar Živković,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

  Prof. dr Andrijana Kos Kavran,
  Međimursko veleučilište u Čakovcu, Republika Hrvatska

  Проф. др Христо Иванов Катранджиев,
  Университет за национално и световно стопанство, Република Бугарска

  Prof. dr Safet Kurtović,
  Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerzitet u Travniku

  Prof. dr Saša Obradović,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

  Prof. dr Borislav Radević,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Prištini

  Prof. dr Vladimir Ranković,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

  Prof. dr Milijanka Ratković,
  Fakultet za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union Nikola Tesla Beograd

  Prof. dr Slaviša Trajković,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Prištini

  Prof. dr Mirjana Todorović,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

  Doc. dr Nebojša Denić,
  Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Prištini

  Doc. dr Dejan Jovanović,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

  Doc. dr Stevan Luković,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

  Doc. dr Veljko Mijušković,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogadu

  Doc. dr Miloš Milanović,
  Ekonomski fakultet, Univerzitet u Prištini

  Dr Predrag Terzić, naučni saradnik,
  Institut za političke studije, Beograd

  Volodymyr Skoropad,
  University of modern sciences - CKM, Mostar, BiH