Visoka ekonomska škola strukovnih studija
Peć u Leposaviću

Ekonomski signali

O časopisu

Časopis Ekonomski signali kategorizovan je kao Istaknuti nacionalni časopis (M52) u Srbiji i objavljuje se polugodišnje, u junu i decembru.

Misija poslovnog časopisa Ekonomski signali, u cilju promocije naučnog istraživanja, je objavljivanje kvalitetnih empirijskih, teorijskih, preglednih, stručnih članaka i studija koji doprinose boljoj praksi u ekonomiji kao dela društvenih nauka.

Poslovni časopis Ekonomski signali je fokusiran na širok spektar tema vezanih za ekonomiju kroz kombinaciju nauke i prakse. Sve empirijske metode kao što su kvalitativne, kvantitativne, terenske studije, akciono istraživanje će se ceniti. Ovaj časopis ima široku platformu za razmenu ideja, akademskih i stručnih istraživanja i rasprava objavljivanjem članaka iz različitih oblasti.

Časopis objavljuje rezultate istraživanja u sledećim osnovnim tematskim oblastima:

  Ekonomski razvoj;
  Ekonomska teorija i politika;
  Monetarna ekonomija;
  Finansijska tržišta i institucije;
  Marketing i menadžment;
  Informacioni sistemi u privredi.

Vizija uredničkog odbora i izdavača Visoke ekonomske škole primenjenih studija Peć u Leposaviću je da razvije poslovni časopis koji objavljuje visoko profesionalno izrađene rukopise sa ciljem da u narednom periodu usredsredi energiju na postizanje kvaliteta nivoa Vrhunski časopis nacionalnog značaja.

ISSN 1452-4457 (štampa)
E-ISSN 2560-3302 (online)
COBISS.SR-ID 129429516


Indeksirano u:


DOAJ
Directory of Open Access JournalsCEEOL
Central and Eastern European Online Library