Top
Visoka ekonomska škola strukovnih studija
Peć u Leposaviću

Ekonomski signali

Početna strana
REDAKCIJA - Primljeni radovi

 • FINANSIRANJE SEKTORA MSP U SRBIJI PUTEM BANKARSKIH KREDITA - KRIZNI I POSTKRIZNI TRENDOVI

  Teodora Šutaković

  Primljeno: 20.06.2020; Prihvaćeno:

 • Rezime. Sektor mikro, malih i srednjih preduzeća je izuzetno značajan za privredu Srbije budući da čini najveći deo nefinansijskog sektora, zapošljava najviše ljudi u Srbiji i učestvuje velikim delom u BDV - Srbije. Međutim, MSP sektor je još uvek nedovoljno profitabilan i efikasan. Dominantni eksterni izvor finansiranja sektora MSP u Srbiji su bankarski krediti. Finansijska kriza koja je otpočela 2008. Godine uticala je na kretanje kamatnih stopa, dostupnost kredita, zahtev za obezbeđenjem kredita i nivo problematičnih kredita. Prvi znaci oporavka sektora MSP iz krize javljaju se od 2013. godine.

  Ključne reči: MSP sektor, bankarski krediti, finansijska kriza.

 • POLITIKA INOVACIJA POSLOVNIH SUBJEKATA U INDUSTRIJI KAO FAKTOR ODRŽIVOG RAZVOJA U TRANZICIONOM OKRUŽENJU

  Vladimir Mitrović, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  Ivana Mitrović, Privredni sud, Beograd

  Primljeno: 10.07.2020; Prihvaćeno:

 • Rezime. Inovacije imaju primarnu ulogu u današnjem modelu ekonomskog rasta i smatraju se bitnim faktorom održivog razvoja. U tom cilju potrebno je definisanje adekvatne inovacione politike, kao i izgradnja inovacione klime, koju treba ojačati kako na makro, tako i na nivou poslovnih subjekata. Osnovni cilj istraživanja u ovom radu je analiza uticaja inovacione politike poslovnih subjekta u industriji Srbije kao faktoru održivog razvoja u tranzicionom okruženju. Polazna hipoteza podrazumeva da najveći broj poslovnih subjekata u industriji Srbije svoju konkurentnost ne temelji na razvoju inovativnosti, kao što je praksa u razvijenim zemljama. U radu se sublimira šta je potrebno poslovnih subjekata u industriji Srbije da bi inovacije bile brojnije, i efikasnije. Rad se sastoji od istraživanja teorijskog karaktera koje se realizovalo u skladu sa tehnikama metodologije naučnoistraživačkog rada.

  Ključne reči: tranzicija, poslovni subjekti, inovaciona politika, inovacije, održivi razvoj.

 • VELIČINA PRIVREDNOG DRUŠTVA KAO DETERMINANTA FINANSIJSKOG REZULTATA

  Ljubiša Ševkušić, Ekonomska škola, Zvornik, Republika Srpska-BiH

  Primljeno: 13.08.2020; Прихваћено:

 • Rezime. U raznim studijama vršena su ispitivanja determinanti koje značajno određuju finansijski rezultat preduzeća. Vrlo često kao determinanta finansijskog rezultata navodi se veličina preduzeća. Međutim, rezultati istraživanja autora širom sveta nisu jednoobrazni, pa tako imamo tvrdnje da veličina preduzeća pozitivno utiče na finansijski rezultat, veličina preduzeća negativno utiče na finansijski rezultat i istraživanja koja apostrofiraju nepostojanje uticaja veličine preduzeća na finansijski rezultat. U skladu s tim, osnovni cilj rada jeste da se primenom naučnih metoda kroz empirijsko istraživanje ispita da li je veličina preduzeća determinanta finansijskog rezultata preduzeća u Srbiji. Rezultati istraživanja pokazuju da postoji statistički značajna povezanost između veličine preduzeća i finansijskog rezultata, odnosno da su velika preduzeća realnog sektora profitabilnija u poređenju sa manjim preduzećima.

  Ključne reči: veličina, preduzeće, finansijski rezultat.

 • SAVREMENI TRENDOVI MARKETINGA U SPORTU

  Svetlana S. Tasić, Fakultet za menadžment, Univerzitet UNION – Nikola Tesla, Beograd
  Nikola Jovanović, Alfa BK Univerzitet
  Radmila Trklja, Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću

  Primljeno: 01.09.2020; Prihvaćeno:

 • Rezime. U ovom radu se iznose neka zapažanja povodom knjige "Marketing u sportu - sa elementima industrije u sportu". Sport je odavno prestao da bude samo igra, danas je to jedan veliki biznis. Uzevši u obzir navedeno, izlažu se i komentarišu različiti marketinški aspekti svih učesnika industrije sporta. Sadržaj knjige obiluje mnogobrojnim primerima primene marketinških aktivnosti u različitim svetskim i domaćim sportskim organizacijama, zatim na sportskim događajima, ali i u poznatim velikim kompanijama. U knjizi se nalaze intervjui koje su autori ove monografije obavili sa stručnim i uspešnim ljudima u svojim strukama.

  Ključne reči: marketing, sport, brendiranje, etika, Srbija

 • CONTRIBUTION OF AGRICULTURE TO THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF SERBIA

  Boban Dašić, College of Economics Pec-Leposavic, Leposavic, Serbia
  Radmila Trklja, College of Economics Pec-Leposavic, Leposavic, Serbia
  Valentina Milosavljević, College of Economics Pec-Leposavic, Leposavic, Serbia

  Received: 10.09.2020; Accepted:

 • Abstract. The overall economic development of a national economy depends on the development of individual economic and non-economic activities. Agriculture as an economic activity occupies a significant place in the overall development process of a country. The dependence of agriculture on natural conditions such as climate, geographical location, quality and other characteristics of the land, has the consequence that the contribution of agriculture to the overall economic development will not be the same depending on the above factors. The place and importance of agriculture in the overall economic development varies depending on the observation period because there are differences related to key development factors, as well as the place and importance of agriculture in the overall economic development. The participation of agriculture in the overall economic structure is especially important, although this certainly does not mean that countries with a higher share of agriculture in the economic structure reach higher levels of development. Countries with a large share of agriculture in the economic structure are usually underdeveloped or less developed, while in developed countries the share of agriculture in the economic structure is at a very low level. In a large number of countries, agriculture is still the main economic activity with which the largest number of inhabitants is engaged in proportion. The subject of this paper refers to the contribution to the development of agriculture from the aspect of its role and importance in the overall economic development.

  Keywords: agriculture, economic activity, economic development, national economy, economic structure.

 • PRIPREMLJENOST SRBIJE ZA PRIMENU POGLAVLJA 22 U OBLASTI REGIONALNE POLITIKE

  Sonja Živojinović, HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd

  Primljeno: 18.09.2020; Prihvaćeno:

 • Rezime. Regionalna politika je glavni instrument EU za investiranje u održiv i inkluzivan privredni rast. Države članice snose odgovornost za njeno sprovodjenje, koje zahteva odgovarajuće administrativne kapacitete i dobro finansijsko upravljanje. Srbija će, kada postane članica EU, na raspolaganju imati višestruko veća sredstva iz strukturnih fondova EU od onih koje trenutno dobija, a za čije korišćenje se mora pripremiti pre ulaska u Uniju. Države članice moraju da poštuju zakonodavstvo EU prilikom izbora i sprovođenja projekata, u oblastima koje se odnose na regionalnu politiku i Strukturne instrumente. Takođe, države članice moraju da uspostave institucionalni okvir, organizaciono uređenje i neophodne organizacione šeme da pripreme prateća dokumenta. Ovo podrazumeva osnivanje svih struktura na nacionalnom i regionalnom nivou koje zahtevaju propisi i standardi EU. Ovo poglavlje 22 ima dvostruki značaj: važno je samo po sebi, jer se kroz pregovore o ovom Poglavlju mora dokazati da smo u stanju da uspostavimo dobre i dovoljne kapacitete za korišćenje Kohezione politike EU. Istovremeno, Srbija se ovako priprema i da bude ravnopravni učesnik Kohezione politike Unije, kao i sve ostale države članice.

  Ključne reči: regionalna politika, regionalani razvoj, poglavlje 22 EU.

 • HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IN THE FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITH REFERENCE TO THE EDUCATIONAL SYSTEM IN KOSOVSKO POMORAVLJE DISTRICT

  Nenad Kojić, College of Economics of Vocational Studies Pec in Leposavic
  Maja Staletović, Business College of Applied Studies "Prof. Radomir Bojkovic, PhD" from Krusevac
  Milan Dajić, Technical school, Vrbovac

  Received: 12.10.2020; Accepted:

 • Abstract. In a knowledge-based economy, the sustainable development of each country almost exclusively depends on the quality of human resources. In such conditions, the need for development is becoming increasingly important. As education becomes the most important pillar in the development of human resources, it is essential that it is in accordance with the concept of sustainable development and that it has practical value as well. The quality of education depends on the quality of the teaching staff. The development of teachers in accordance with the new trends which are imposed by a dynamic environment has a major influence not only on the developments of schools but also on increasing the quality of the entire educational system, which will ultimately have a positive impact on the sustainable development of the entire economy. Consequently, a need for continuous learning and improving the necessary skills, in accordance with the demands of the environment is imposed, as we should not neglect the fact that the social development of human resources is an important component of sustainable development.

  Keywords: Human resources, sustainable development, education, teacher, knowledge, changes.

 • ETHICAL ASPECTS OF GUERRILLA AND AMBUSH MARKETING

  Dejan R. Dašić, Faculty of Finance, Banking and Auditing, Alfa BK University, Belgrade
  Nataša D. Milojević, Faculty of Finance, Banking and Auditing, Alfa BK University, Belgrade
  Aleksandra M. Pavićević, Faculty of Business Studies and Law, University UNION – Nikola Tesla, Belgrade

  Received: 14.10.2020; Accepted:

 • Abstract. The paper analyzes the ethical aspects of guerrilla and ambush marketing in the time of the great crisis of the advertising industry and sponsorship agreements. Guerrilla marketing is a creative, imaginative, unexpected, unusual, aggressive, interactive, fun, cheap, inspiring, convincing, mobile and flexible way of achieving marketing goals. We can define ambush marketing as a tactic, which is contrary to the ethical principles of business, especially towards the competition in the form of other sponsors at a certain event. Unethicalness is highlighted in attempts to marginalize the activities of other sponsors who have acquired rights under a contract with the sponsoring entity.

  Keywords: guerrilla marketing, ambush marketing, advertising, sponsorship.

 • OBTAINING FUNDS ON THE BASIS OF LEASING IN THE REPUBLIC OF SRPSKA

  Slavko Lošić, Business Economics Academy, Čačak
  Mirko Malinović, Business Economics Academy, Čačak
  Milica Jovanović, NovateQ Global

  Received: 15.11.2020; Accepted:

 • Abstract. This paper is dedicated to leasing operations in the Republic of Srpska, which are regulated by law. Leasing is a legal transaction where the lessor transfers the right to hold and use the leased object to the lessee for a certain period, with his obligation to pay the agreed leasing fee and with the right to return the leased object to the lessor, buy it or extend the lease agreement.
  This way of financing is mostly used by newly established, small and medium enterprises, which do not already have the amount of funds needed to obtain investment goods. By concluding a leasing contract, the lessee does not acquire the right of ownership over the object of leasing, but acquires economic benefits from the use of the object of leasing. The lease agreement usually coincides in time with the useful life of the assets, i.e. the period of depreciation calculation. The practice is that the same contract allows the lessee to repurchase the leased asset at a symbolic price.

  Keywords: leasing, financial leasing, leasing contract, lessor, lessee, subject of leasing, economic benefits from the subject of leasing.

 • HARMONY BETWEEN ECONOMY AND ENVIRONMENT

  Milica Vukićević Petković, Kosovo and Metohija Trades Academy, Leposavić
  Jasmina Šmigić Miladinović, Kosovo and Metohija Trades Academy, Leposavić

  Received: 15.11.2020; Accepted:

 • Abstract. Since the environment surpasses all the frames created by men, the basic aim of this paper is to point to how important the quality of the environment is, as well as to discuss whether the two, protection of the environment and economy endorsement, can function together. The economy which does not respect natural resources in an adequate way is irrational. That is why the importance of social awareness of the environment’s sacrificing for the purpose of economic progress is underlined. It is not always sufficient to abandon everything to various interests, and thus secure the most favourable economic status, but it is also necessary to refocus people’s economic functioning to the promotion of the environment. This paper analyses economy’s essential functions – production, distribution, exchange, and consumption which, on the one hand, have an impact on the exploitation of natural resources, and on the other bring about waste generation. Only a correct treatment of waste may produce multiple benefits.

  Keywords: environment protection, economic activities, "green occupations", legal regulations.