Visoka ekonomska škola strukovnih studija
Peć u Leposaviću

Ekonomski signali - Arhiva Radova

Početna strana

Vol.15, 2020
 • Broj: 1 - 9

 • Vol.14, 2019
 • Broj: 1 - 7
 • Broj: 2 - 7

 • Vol.13, 2018
 • Broj: 1 - 7
 • Broj: 2 - 7

 • Vol.12, 2017
 • Broj: 1 - 5
 • Broj: 2 - 6

 • Vol.11, 2016
 • Broj: 1 - 7
 • Broj: 2 - 6

 • Vol.10, 2015
 • Broj: 1 - 7
 • Broj: 2 - 8

 • Vol.9, 2014
 • Broj: 1 - 8
 • Broj: 2 - 11

 • Vol.8, 2013
 • Broj: 1 - 10
 • Broj: 2 - 8

 • Vol.7, 2012
 • Broj: 1 - 10
 • Broj: 2 - 10

 • Vol.6, 2011
 • Broj: 1 - 8
 • Broj: 2 - 7

 • Vol.5, 2010
 • Broj: 1 - 8
 • Broj: 2 - 10

 • Vol.4, 2009
 • Broj: 1 - 7
 • Broj: 2 - 6

 • Vol.3, 2008
 • Broj: 1 - 7
 • Broj: 2 - 8

 • Vol.2, 2007
 • Broj: 1 - 8
 • Broj: 2 - 7

 • Vol.1, 2006
 • Broj: 1 - 3
 • Broj: 2 - 7
 • Broj: 3 - 6
 • Broj: 4 - 6
 • 

  Vol.3, br. 1, 2008
  Reč urednika

  Backović Nebojša

  vol. 3, br. 1, str. 1 - 29, 2008
  Uloga države u savremenim tržišnim privredama - Novi izazovi -

  Backović Nebojša1
  1 Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću


  Vol.3, br. 2, 2008
  Reč urednika

  Backović Nebojša

  Vol.4, br. 1, 2009
  Reč urednika

  Backović Nebojša

  Vol.4, br. 2, 2009
  Reč urednika

  Backović Nebojša

  Vol.5, br. 1, 2010
  Reč urednika

  Backović Nebojša

  Vol.5, br. 2, 2010
  Reč urednika

  Backović Nebojša

  vol. 5, br. 2, str. 91 - 108, 2010
  Društveno odgovorno poslovanje kompanija

  Backović Nebojša,1Lazarević Gordana2
  1 2 Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću


  Vol.6, br. 1, 2011
  Reč urednika

  Backović Nebojša

  Vol.6, br. 2, 2011
  Reč urednika

  Backović Nebojša

  Vol.7, br. 1, 2012
  Reč urednika

  Backović Nebojša

  vol. 7, br. 1, str. 19 - 42, 2012
  Osnovna metodološka polazišta strukovnog istraživanja ekonomskih pojava

  Backović Nebojša,1Jovanović Gordana,2 Radenković Sonja3
  1 2 3 Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću


  Vol.7, br. 2, 2012
  Reč urednika

  Backović Nebojša

  Vol.8, br. 1, 2013
  Reč urednika

  Backović Nebojša

  Vol.8, br. 2, 2013
  Reč urednika

  Backović Nebojša

  vol. 8, br. 2, str. 17 - 36, 2013
  Efekat zemlje porekla brenda na ponašanje potrošača u Srbiji: Izazovi tržišn komunikacije

  Trandafilović Igor,1Backović Nebojša2
  1 Fakultet za menadžment, Zaječar
  2 Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću


  Vol.9, br. 1, 2014
  Reč urednika

  Backović Nebojša

  vol. 9, br. 1, str. 55 - 72, 2014
  Upravljanje performansama preduzeća u savremenim uslovima poslovanja - strategijski pristup

  Backović Nebojša,1Jovanović Gordana2
  1 2 Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću


  Vol.9, br. 2, 2014
  Reč urednika

  Backović Nebojša

  Vol.10, br. 1, 2015
  Reč urednika

  Backović Nebojša

  Vol.10, br. 2, 2015
  Reč urednika

  Backović Nebojša

  Vol.11, br. 1, 2016
  Reč urednika

  Backović Nebojša

  Ekonomski signali - AUTOR: Backović Nebojša

  A
 • Adžić Aleksandra
 • Avramović Mira
 • Arsić Ljiljana
 • Anufrijev Ana
 • Aničić Jugoslav
 • Aničić Dušan
 • Alibašić Elvis

 • B
 • Bulatović Jovana
 • Bradić-Martinović Aleksandra
 • Božinović Slavica
 • Božinović Milan
 • Božinović Mario
 • Bovan Miladin
 • Bošnjak Mirko
 • Bjelanović Dragoljub
 • Bijelić Nebojša
 • Berber Nemanja
 • Balšić Smiljana
 • Backović Nebojša
 • Bačanin Vojislav

 • C
 • Cvetković Miodrag
 • Constantinos Challoumis

 • D
 • Dragović Duško
 • Dobričanin Sanja
 • Dimitrovski Darko
 • Dević Željko
 • Denić Nebojša
 • Dedović Nedeljka
 • Dedović Mihailo
 • Dašić Goran
 • Dašić Dejan
 • Dašić Boban
 • Dajić Maja
 • Dačković Lidija

 • F
 • Filipović Tamara
 • Fedajev Aleksandra
 • Fatić Vasilije

 • G
 • Grujović Milan
 • Golubović Petar
 • Gligorijević Jasmina
 • Gavrilović Marina
 • Galjak Ilija
 • Gajić Tamara
 • Gajić Milorad
 • Gajić Aleksandar

 • I
 • Ivović Jelena
 • Ivanović Marko
 • Ivanović Biljana

 • J
 • Jovanović Jovan
 • Jovanović Predrag
 • Jovanović Radomir
 • Jović Željko
 • Jovičić Aleksandar
 • Jovičić Ana
 • Jovanović Gordana
 • Jotic Jelena
 • Jokić Slobodan
 • Janaćković Marko
 • Janaćković Tanja
 • Jegdić Vaso
 • Jerinić Srđan
 • Jokić Bojan
 • Jokić Bojana

 • K
 • Kurtović Safet
 • Krstić Bojan
 • Krkušić Almir
 • Kovačević Ljubica
 • Kovačević Danijela
 • Kojić Nenad
 • Knežević Marija
 • Kasavica Petar
 • Karabašević Darjan
 • Kalinić Ljubina

 • L
 • Luković Stevan
 • Lukić Aleksandar
 • Lovre Ivan
 • Ljajić Samir
 • Lekpek Ahmedin
 • Lazarević Gordana
 • Labović Bojan

 • M
 • Milosavljević Valentina
 • Milosavljević Srboljub
 • Milojević Sonja
 • Miljković Danka
 • Milićević Zoran
 • Milićević Violeta
 • Milić Slobodan
 • Milić Slaviša
 • Milovanović Vesna
 • Milovanović Željko
 • Mirković Vladimir
 • Mrvaljević Mirjana
 • Mladenović Željko
 • Mitrović Vladimir
 • Mitrović Slavko
 • Mitrović Slavka
 • Mitrović Nenad
 • Mitrović Ljubomir
 • Mitrović Ivana
 • Miletić Vuk
 • Milenković Vesko
 • Marković Damir
 • Marinković Vladimir
 • Marinković Tatjana
 • Marić Radenko
 • Maksimović Vladimir
 • Maksimović Mlađan
 • Maksimović Goran
 • Madžarević Milenko
 • Marković Dušan
 • Maslovara Jelena
 • Matović Ana
 • Milanović Nikola
 • Milanović Nebojša
 • Milanović Miloš
 • Miladinović Violeta
 • Milačić Ljubiša
 • Mihajlović Violeta
 • Micić Radmila
 • Meta Mehmed

 • N
 • Novaković Dušan
 • Nikolić Jelena
 • Nešić Jasmina
 • Neogradi Slađana
 • Nedeljković Nikola

 • O
 • Obradović Gordana
 • Obradović Saša
 • Opačić Ana

 • P
 • Petrović Dragana
 • Petrović Gordana
 • Petrović Marko
 • Petrović Nikola
 • Popović Slavica
 • Prdić Nedeljko
 • Premović Jelena
 • Petrović Danijela
 • Petković Jelena
 • Pešić Zoran
 • Papović Zoran
 • Pavlović Danijela
 • Pavlović Nikola
 • Pejanović Radomir
 • Pejanović Radovan
 • Perić Mladen
 • Perović Slađana

 • R
 • Rajevac Grujić Jadranka
 • Radunović Slađana
 • Radović-Marković Mirjana
 • Radović Aleksandar
 • Radonjić Anđelija
 • Radojević Petar
 • Radivojević Vlada
 • Radivojević Srbislav
 • Radenković Sonja
 • Radenković Vladica
 • Radević Borislav
 • Radević Ivan
 • Radiš Dragan

 • S
 • Stanković Milica
 • Stefanović Saša
 • Stevanović Mirjana
 • Stojanov Aleksandar
 • Stojanović Boban
 • Stojanović Milan
 • Stojanović Miloš
 • Stojanović Suzana
 • Stojanović Vladica
 • Subotić Jovica
 • Stanić Tijana
 • Spasojević Branka
 • Simović Vesna
 • Simić Vladimir
 • Stefanović Vidoje
 • Simić Nataša
 • Siljković Boris
 • Savić Marko
 • Savić Jadranka

 • T
 • Tasić Milica
 • Todorović Marko
 • Trajković Slaviša
 • Trandafilović Igor
 • Timotijević Marjana
 • Trklja Milan
 • Trklja Radmila
 • Trgo Adil

 • U
 • Ugrinov Dragan

 • V
 • Vujičić Dunja
 • Vujko Aleksandra
 • Vujović Sonja
 • Vujović Tanja
 • Vukićević Petković Milica
 • Vuković Marija
 • Vugdelija-Kočić Vesna
 • Vučković Nenad
 • Veselinović Petar
 • Veljković Vidmir

 • Z
 • Zdravković Aleksandar
 • Zbigniew Paszek

 • Đ
 • Đokić Nebojša
 • Đokić Ranko
 • Đorđević Ivan
 • Đukić Mirjana
 • Đuričanin Jasminka
 • Đurović-Todorović Jadranka
 • Đokić Aleksandar
 • Đikanović Jasenka
 • Đelošević Ivana

 • Š
 • Šehović Sefedin
 • Šmigić Miladinović Jasmina
 • Šabović Šejla
 • Šaranović Jelena
 • Šabović Šerif

 • Ž
 • Živojinović Sonja

 • Ђ
 • Ђелошевић Ивана

 • Д
 • Дајић Милан

 • Р
 • Радоичић Јована

 • С
 • Спасојевић Бранка

 • Ш
 • Шевкушић Љубиша

 • Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću, Poslovni časopis Ekonomski signali, www.ekonomskisignali.edu.rs